Member access

4-Traders Homepage  >  Shares  >  Nyse  >  Banco Macro SA    BMA   US05961W1053

BANCO MACRO SA (BMA)

2
SummaryQuotesChartsNewsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
5 day viewTransaction History 
Transaction History
Time Price Quantity
04:01:21 pm 50.87 4312
03:59:58 pm 50.84 100
03:59:58 pm 50.84 200
03:59:58 pm 50.84 525
03:59:58 pm 50.84 100
03:59:56 pm 50.84 100
03:59:48 pm 50.85 100
03:59:48 pm 50.86 100
03:59:46 pm 50.86 100
03:59:42 pm 50.88 100
03:59:41 pm 50.89 100
03:59:41 pm 50.88 100
03:59:41 pm 50.88 300
03:59:35 pm 50.92 200
03:59:31 pm 50.83 193
03:59:30 pm 50.82 100
03:59:06 pm 50.81 100
03:59:06 pm 50.81 100
03:59:05 pm 50.8 100
03:59:05 pm 50.69 100
03:59:05 pm 50.692 100
03:58:55 pm 50.684 100
03:58:54 pm 50.82 100
03:58:54 pm 50.82 100
03:58:54 pm 50.81 100
03:58:53 pm 50.82 100
03:58:46 pm 50.64 100
03:58:18 pm 50.616 100
03:58:17 pm 50.616 100
03:58:17 pm 50.618 100
03:57:54 pm 50.88 100
03:57:54 pm 50.8825 100
03:57:54 pm 50.88 100
03:57:50 pm 50.97 100
03:57:50 pm 50.97 100
03:57:46 pm 50.97 100
03:57:19 pm 50.87 100
03:57:08 pm 50.874 100
03:57:02 pm 50.99 100
03:56:59 pm 50.84 100
03:56:47 pm 50.785 100
03:56:47 pm 50.74 100
03:56:45 pm 50.75 100
03:56:33 pm 50.74 100
03:56:23 pm 50.67 398
03:56:20 pm 50.662 100
03:56:08 pm 50.85 100
03:56:08 pm 50.85 100
03:55:27 pm 50.815 100
03:55:27 pm 50.656 100
03:55:26 pm 50.87 100
03:55:21 pm 51.02 100
03:55:20 pm 50.87 100
03:55:13 pm 50.88 100
03:55:00 pm 50.9 100
03:55:00 pm 50.89 100
03:55:00 pm 50.89 100
03:54:59 pm 50.825 100
03:54:59 pm 50.89 100
03:54:08 pm 50.86 100
03:53:41 pm 50.9 100
03:53:16 pm 50.96 100
03:53:11 pm 50.9 100
03:53:11 pm 50.92 100
Next >>
Intraday chart for BANCO MACRO SA
Advertisement
Daily chart BANCO MACRO SA
Duration : Period :
Banco Macro SA Technical Analysis Chart | BMA | US05961W1053 | 4-Traders
Full-screen chart
Dynamic quotes  
ON
| OFF