Member access

4-Traders Homepage  >  Shares  >  Nyse  >  Banco Macro SA    BMA   US05961W1053

BANCO MACRO SA (BMA)

2
SummaryQuotesChart AnalysisNewsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
5 day viewTransaction History 
Transaction History
Time Price Quantity
04:02:54 pm 38.64 5579
04:00:16 pm 38.53 100
04:00:16 pm 38.53 100
04:00:16 pm 38.53 428
04:00:16 pm 38.53 100
04:00:16 pm 38.53 200
04:00:16 pm 38.53 100
04:00:16 pm 38.52 100
04:00:10 pm 38.53 100
04:00:07 pm 38.53 100
04:00:06 pm 38.53 100
03:59:57 pm 38.53 100
03:59:47 pm 38.53 100
03:59:47 pm 38.53 100
03:59:47 pm 38.53 100
03:59:37 pm 38.525 100
03:59:13 pm 38.49 100
03:59:12 pm 38.49 100
03:59:12 pm 38.43 100
03:59:04 pm 38.5 100
03:59:02 pm 38.52 100
03:59:02 pm 38.52 100
03:59:02 pm 38.52 100
03:59:01 pm 38.525 100
03:58:53 pm 38.53 100
03:58:53 pm 38.53 100
03:58:31 pm 38.53 100
03:58:27 pm 38.53 100
03:58:27 pm 38.53 100
03:58:03 pm 38.53 100
03:58:01 pm 38.53 100
03:58:01 pm 38.53 100
03:58:01 pm 38.53 100
03:58:01 pm 38.53 100
03:58:01 pm 38.53 100
03:58:01 pm 38.53 100
03:57:23 pm 38.515 200
03:57:22 pm 38.51 100
03:57:22 pm 38.52 100
03:57:22 pm 38.52 100
03:57:22 pm 38.52 100
03:57:22 pm 38.52 100
03:57:11 pm 38.53 100
03:57:07 pm 38.53 100
03:57:07 pm 38.53 100
03:57:04 pm 38.53 100
03:57:04 pm 38.53 100
03:57:02 pm 38.53 100
03:56:56 pm 38.49 100
03:56:56 pm 38.5 100
03:56:56 pm 38.5 100
03:56:31 pm 38.53 100
03:56:11 pm 38.53 100
03:56:05 pm 38.46 100
03:56:04 pm 38.45 100
03:56:04 pm 38.4 100
03:56:00 pm 38.4 100
03:56:00 pm 38.39 100
03:55:56 pm 38.33 100
03:55:53 pm 38.36 100
03:55:28 pm 38.33 100
03:55:13 pm 38.45 100
03:55:13 pm 38.37 100
03:55:13 pm 38.36 200
Next >>
Intraday chart for BANCO MACRO SA
Advertisement
Daily chart BANCO MACRO SA
Duration : Period :
Banco Macro SA Technical Analysis Chart | BMA | US05961W1053 | 4-Traders
Full-screen chart
Dynamic quotes  
ON
| OFF