Member access

4-Traders Homepage  >  Shares  >  Nyse  >  Banco Macro SA    BMA   US05961W1053

BANCO MACRO SA (BMA)

2
SummaryQuotesChartsNewsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
5 day viewTransaction History 
Transaction History
Time Price Quantity
04:01:30 pm 57.7 1299
03:59:59 pm 57.72 100
03:59:51 pm 57.7 100
03:59:50 pm 57.7 100
03:59:50 pm 57.71 100
03:59:50 pm 57.71 100
03:59:50 pm 57.71 100
03:59:50 pm 57.71 100
03:59:50 pm 57.71 100
03:59:49 pm 57.7 100
03:59:48 pm 57.7 100
03:59:42 pm 57.7 110
03:59:42 pm 57.7 144
03:59:41 pm 57.7 200
03:59:32 pm 57.7 100
03:59:30 pm 57.7 100
03:59:29 pm 57.7 100
03:59:20 pm 57.7 100
03:59:17 pm 57.7 100
03:59:07 pm 57.7 100
03:59:07 pm 57.7 100
03:59:07 pm 57.7 100
03:59:07 pm 57.7 100
03:59:03 pm 57.7 100
03:59:03 pm 57.7 100
03:59:03 pm 57.7 200
03:58:59 pm 57.7 100
03:58:52 pm 57.7 100
03:58:52 pm 57.7 100
03:58:52 pm 57.7 100
03:58:52 pm 57.7 100
03:58:52 pm 57.7 100
03:58:37 pm 57.71 100
03:58:37 pm 57.71 207
03:57:19 pm 57.7 200
03:57:19 pm 57.71 100
03:56:57 pm 57.7 100
03:56:04 pm 57.7 100
03:55:25 pm 57.7 100
03:55:25 pm 57.77 896
03:55:23 pm 57.71 100
03:54:22 pm 57.71 100
03:53:33 pm 57.7 100
03:50:20 pm 57.7 100
03:50:20 pm 57.7 100
03:50:11 pm 57.66 100
03:50:11 pm 57.69 100
03:50:11 pm 57.615 100
03:50:11 pm 57.62 100
03:50:11 pm 57.61 100
03:50:11 pm 57.61 100
03:50:11 pm 57.61 100
03:50:01 pm 57.605 100
03:48:40 pm 57.6 100
03:48:40 pm 57.6 100
03:48:40 pm 57.6 100
03:48:40 pm 57.58 100
03:46:53 pm 57.58 100
03:45:52 pm 57.61 100
03:45:52 pm 57.6 100
03:45:52 pm 57.6 100
03:45:52 pm 57.6 100
03:45:52 pm 57.6 100
03:45:52 pm 57.6 100
Next >>
Intraday chart for BANCO MACRO SA
Advertisement
Daily chart BANCO MACRO SA
Duration : Period :
Banco Macro SA Technical Analysis Chart | BMA | US05961W1053 | 4-Traders
Full-screen chart
Dynamic quotes  
ON
| OFF